1 
Verkocht Vierschaar , 's-Gravenzande
Oppervlakte: 1.82.30 haGrondsoort/profiel: lichte zavel (bron: bodemkaart Nederland)Ontsluiting: het perceel is gelegen langs de Vierschaar, waarop rechtstreeks kan worden ontsloten na aanvraag uitritvergunning door koper, alsmede via een verhard toegangspad langs de woning Groeneweg 25 (recht van overpad). Centraal gelegen in het Westland, op korte afstand van bloemenveiling Flora HollandVerkaveling/vorm: rechthoekig, verspringend, circa 135 m breed, verspringend tot circa 106 m breed x overwegend circa 157 m langBelendingen: overwegend glastuinbouw, particuliere woonbebouwing

Verkocht Boomaweg 18, Monster
Perceel tuinland (lichte zavel) en water met vrijstaande bedrijfswoning, groot circa 10.73.31 ha, voor nieuwbouw van een glastuinbouwbedrijf, gelegen aan/nabij Boomaweg 18 en Waellandweg te Monster

1